Šamačka 11        098 18 19 813        Facebook        Instagram

NOVO – POSTURALNA TERAPIJA!!!

Ona NIJE GRUPNI PROGRAM, nego individualno savjetovanje s ciljem ublažavanja i uklanjanja bolova te ispravljanja krivih držanja! Posturalne vježbe su posebno osmišljeni pokreti i položaji kojima se vraća mišićna funkcionalnost i osnovni noseći zglobovi dovode u neutralan anatomski položaj. Time se uspostavlja mišićna funkcija, povezuju kinetički lanci, rasterećuje tijelo i smanjuju bolovi. Posturalne vježbe određuju se individualno za svaku osobu ovisno o simptomima i disfunkcijama.
Ukoliko vam ne odgovara termin naveden u rasporedu (ut-čet 18:40), moguće je dogovoriti i neki drugi termin – prije podne ili vikendom. Jedan ciklus Posturalne terapije sastoji se od 2 ili 3 dolaska.
Na prvom dolasku ćemo vas slikati i porazgovarati o vašem problemu, kako bismo napravili analizu posture – položaja i držanja vašega tijela.
Na drugom dolasku dobivate individualni program vježbi, kreiran na osnovu analize vašega stanja, koji vam se detaljno pokaže i objasni, a dobijete i pisane materijale. Vježbe izvodite sami kod kuće, svakodnevno!
Nakon 2 tjedna izvođenja vježbi dolazite treći puta, po novi program vježbi, kako bi tijelo moglo napredovati i kako bi se promjene u posturi mogle dogoditi.
Cijena ciklusa iznosi 600 kn (za 3 dolaska i 2 seta vježbi), odnosno 400 kn (za 2 dolaska i 1 set vježbi).
Informacije i dogovor termina: 098/ 18 19 813
Više o Posturalnoj terapiji možete pročitati (i vidjeti dosadašnje rezultate) na http://www.pokretom.org/

Kineziologija logoTRX logo SQegoscueyoga alliance novoMinistarstvo znanosti obrazovanja i sporta1ground force

Copyright © 2011 Centar kulture tijela Gea